Projekt: Společná cesta ke vzdělávání

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013673

Projekt cílí na vzdělávání zaměstnanců a zvýšení jejich odborných dovedností, které jsou k jejich vykonávání činností stěžejní.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská Unie - dotace na zřízení technologie

"Cílem projektu je pořízení nových moderních technologií, které přispějí ke zvýšení tržeb a konkurenceschopnosti společnosti. V rámci projektu bude nakoupeno vybavení k jádrovému vrtání betonu, lešenářským pracím, vybavení staveniště a další stavební technologie. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií."