Vložkování průmyslových komínů

VLOŽKOVÁNÍ TOVÁRNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH KOMÍNŮ A KOMÍNŮ PRO VĚTŠÍ KOTELNY

DSCN0690

Vložkování komínů se provádí u nevyhovujících stávajících komínů nebo při instalaci nového spotřebiče, změně spotřebiče nebo media např. přechod na plyn, nebo při problémech se stávajícím komínem např. špatným tahem, unikání spalin, zavlhání, drolení atd.

Vložkování provádíme nerezovými pevnými vložkami, vyjímečně ohebnými hadicemi, ke kterým jsou speciální komponenty. Druh, jakost, tloušťka nerezu a těsnění se odvíjí podle typu paliva a spotřebiče. Protože jsme zároveň výrobci těchto materiálů, ručíme za kompletní perfektní výsledek a kompatibilitu. Pro dopojení na kotel existují různé typy kouřovodů, které se většinou vyrábí atypicky pro dosažení ideálního vedení trasy. Kouřovody bývají často osazeny tlumiči hluku, popřípadě výbušnými a nasávacími klapkami, otvory pro měření spalin atd.
Všechen tento materiál má veškeré potřebné atesty a zkoušky a je schválen a certifikován pro celé EU. Kompletní vysledek odpovídá požadavkům všech platných předpisů, zejména ČSN 734201/2008.

Pro vložkování těchto komínů máme 2. samostatné specializované montážní skupiny našich zaměstnanců s dlouholetou praxí, a vybavením na vysoké úrovni. Tito montážníci provádí vložkování továrních, průmyslových komínů a komínů velkých kotelen již řadu let . Povinně absolvují všechna dostupná školení a kurzy, kde se neustále zdokonalují a udržují si kvalifikaci v této problematice. Protože jiné práce a jiné typy komínů dělají pouze vyjimečně, dá se říct, že jsou v tomto oboru špičkoví odborníci. Samozřejmě kvalitu a jakost neustále pečlivě kontroluje vedení divize - mistři, technici a vedoucí divize. Pro precizní kvalitu a 100% výsledek a spokojenost děláme maximum. Vzhledem ke zkušenostem, do detailu propracované technologii a specializovanému vybavení provádíme vložkování v co nejkratší době a tak aby došlo k co nejmenšímu narušení provozu.

Protože tyto práce provádíme v obrovském množství již řadu let, máme maximální rabaty na materiál, který nakupujeme po celé evropě, abychom dosáhli co nejvýhodnějších cen. Zpracování tohoto materiálu a výrobu jednotlivých komponentů provádíme ve vlastních certifikovaných dílnách. Z těchto důvodů máme bezkonkurenčně nízké ceny za dílo v maximální kvalitě v 1. stupni jakosti.

Z toho také vyplývá nejdelší 10 letá záruka, kterou standardně posytujeme na vložkování komínů.

Vložkování komínu pro plynové spotřebiče:

P1010010

Komíny pro tyto spotřebiče a technologická zařízení se vložkují pevnými, vyjímečně také ohebnými vložkami z nerezového plechu tl. 0,5 - 2 mm. Třída nerezi se používá dle výstupní teploty spalin. Dopojení kouřovodu se provádí z vysoce leštěného tzv. zrcadlového nerezového plechu.

Vložkování komínu pro plynové spotřebiče s tlakovými hořáky:

Komínové vložky pro tyto spotřebiče jsou podobné jako výše uvedené komíny, ale jsou tlakově těsné a navíc jsou doplněny např. o těsnění, tlaková dvířka, kondenzační jímku, sifon, komínové těleso, vzduchový průdch atd.
Vložkování komínů pro spotřebiče na tuhá a kapalná paliva pro, kotle na dřevoplyn, biomasu a.t.d. : Komíny pro tyto spotřebiče se dle ČSN 734201/2008 vložkují pevnými, vyjímečně ohebnými vložkami z žáruvzdorného nerezového plechu tl. 0,8 - 2 mm. Dopojení kouřovodu se provádí z nerezového plechu stejné jakosti jako komínové vložky.V případě, že se jedná o spotřebiče s tlakovýmí hořáky, jsou tyto vložky doplněny o specielní vysokoteplotní těsnění, tlaková dvířka, komín, vzduchový průduch atd.

Kouřovody a příslušenství:

P1010012

Kouřovody se vyrábí z nerezového plechu stejné jakosti jako komínová vložka. Většina kouřovodů se vyrábí jako atypy k dosažení ideálního vedení s co nejmenším odporem. Kouřovody se doplňují pro ztišení provozu přetlakových spotřebičů různými tlumiči hluku. Dále se do kouřovodů umisťují měřící a kontrolní otovory, u přetlakových spotřebičů výbušné a nasávací klapky.
Viz. Kouřovody a příslušenství

Před každým vložkováním Vás navštíví náš technik, který bezplatně a nezávazně prohlédne na místě komín, navrhne nejvhodnější řešení, popřípadě několik variant a na základě toho pak vyhotovíme přesné cenové kalkulace.
To vše bezplatně a nezávazně!

Vložkování průmyslových komínů od Stavby COMPLET s.r.o.