Vložkování a frézování komínů

VLOŽKOVÁNÍ A FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ V RODINNÝCH DOMECH, BYTECH, CHATÁCH A MALÝCH KOTELNÁCH

2014 02 25 10 54 33Vložkování komínů se provádí u nevyhovujících stávajících komínů. Např. při instalaci nového spotřebiče, změně spotřebiče nebo media např. přechod na plyn, nebo problémy se stávajícím komínem např. špatný tah komínů, unikání spalin z komínu, zavlhání komínu, atd.

Vložkování provádíme nerezovými pevnými vložkami či ohebnými hadicemi, ke kterým jsou speciální komponenty. Pro dopojení na kotel jsou různé typy kouřovodů pevných, ohebných i atypických pro dosažení ideální vedení kouřovodu. Druh, jakost, tloušťka nerezi a těsnění se odvíjí podle typu paliva a spotřebiče. Protože jsme zároveň výrobci těchto materiálů, ručíme si za kompletní perfektní výsledek a kompatibilita. Veškerý tento materiál má všechny potřebné atesty a zkoušky a je schválen a certifikován pro celou EU. Kompletní vysledek odpovídá požadavkům všech platných předpisů, zejména ČSN 734201/2008.

Pro vložkování těchto komínů máme 3 samostatné montážní skupiny naších zaměstnanců s dlouholetou praxí a vybavením na vysoké úrovni. Tito montážníci provádí již řadu let vložkování komínů v rodinných domech, bytech, chatách a malých kotelnách. Povinně absolvují všechna dostupná školení a kurzy. Navíc pro ně zajišťujeme školení dělané na míru, kde se neustále zdokonalují a udržují si znalosti v této problematice. Protože jiné práce na jiných typech komínů provádí pouze vyjimečně, neustále se zdokonalují v této činnosti, dá se říct, že jsou v tomto oboru špičkoví odborníci. Používané technologie máme vypracovány do posledních detailů. Samozřejmě kvalitu a jakost neustále pečlivě kontroluje vedení divize - mistři, technici a vedoucí divize.

Pro precizní kvalitu, 100% výsledek a spokojenost děláme vše.

Z toho také vyplývá nejdelší 10 letá záruka, kterou standardně posytujeme na vložkování komínů.

Vložkování komínů pro plynové spotřebiče:

2063 horni bludovice funiok 004Komíny pro tyto spotřebiče se dle ČSN 734201/2008 vložkují pevnými či ohebnými vložkami z nerezového plechu tř. 17241 tl. 0, 5 - 0, 6mm. Dopojení kouřovodu se provádí z AL plechu (v různých barevných úpravách dle přání zákazníka), z nerezových vysoce leštěných plechů nebo nerezových flexibilních kouřovodů. Vzhledem ke zkušenostem, technologi a specializovanému vybavení tyto práce v 99% probíhají bez jakýchkoliv problémů a narušení komfortu uživatele. Doba celé kompletní realizace je 2 - 4 hodiny. Zbývající 1%, kdy je komín např. zasypán nebo je v něm nějaká překážka, je i tak v převážné většině případů kompletně dokončena ve stejný den.

Plynové spotřebiče s tlakovými hořáky, turbo, kondenzační kotle nebo zářiče:

Odkouření pro tyto spotřebiče provádíme z plastových nebo nerezových systémů.

Odtah spalin může být:

samostatný - pouze pro odtah spalin
koaxiální, nebo samostatně vedený pro uzavřený přívod vzduchu
Pro jeden spotřebič nebo pro kaskády pro více spotřebičů. Pro přívod vzduchu a odtah spalin od těchto spotřebičů je celá škála řešení a možností provedení. Všechny jsou ale opět stejně jak u bodu výše bezproblémové a většinou velmi rychle vyřešeny v době 2 - 4 hodin včetně potřebných bouracích a zednických prací a úklidu. 
Viz. Odkouření pro turbo, zářiče a kondenzační kotle

Vložkování komínů pro spotřebiče na tuhá a kapalná paliva pro krby, kotle na dřevoplyn, biomasu atd... :

IMG 0639Komíny pro tyto spotřebiče se dle ČSN 734201/2008 vložkují pevnými či ohebnými vložkami z žáruvzdorného nerezivého plechu tl. 0,8 - 1mm. Dopojení kouřovodu se provádí z nerez plechu stejné jakosti jako komínové vložky. Pokud se jedná o spotřebiče s tlakovýmí hořáky, jsou tyto vložky doplněny o speciální vysokoteplotní těsnění, tlaková dvířka, komín je doplněn o vzduchový průduch atd. Tento typ vložkování je to již o něco komplikovanější. Samostatné vložkování trvá ½ - 1 den. Protože pro uvedené spotřebiče na tuhá a jiná paliva musí být průměr vložky již větší, zhruba u ½ případů se musí provádět také frézování komínů. Celý proces tedy trvá 1 - 2 dny, ovšem zhledem ke zkušenostem, technologii a specializovanému vybavení i toto vložkování provádíme v co nejkratší době a tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení komfortu uživatele.

Frézování komínů:

Pro výkon těchto prací je specializována 1. montážní skupina s velkými skušenostmi a dlouholetou praxí. Frézování se provádí několika způsoby dle typů komínů, pro něž používáme nejnovější zařizení a technologie. 
Naším cílem je minimální omezení komfortu uživatele a jeho maximální spokojenost.

Protože tyto práce provádíme v obrovském množství již řadu let, máme maximální rabaty na materiál který nakupujeme po celé evropě, abychom dosáhli co nejvýhodnějších cen. Zpracování materiálu a výrobu jednotlivých komponentů provádíme ve vlastních certifikovaných dílnách. Z těchto důvodů máme bezkonkurenčně nízké ceny za dílo v maximální kvalitě a v 1. stupni jakosti.

Před každým vložkováním či frézováním komínů Vás navštíví náš technik, který bezlatně a nezávazně prohlédne na místě Váš komín, navrhne nejvhodnější řešení, popřípadě několik variant a vyhotoví přesné cenové nabídky. 
To vše bezplatně a nezávazně!

Vložkoví a frézování komínů