Volná místa

  • Ostrava
  • Třinec

Samonosné komíny na ocel. tubusech

SAMONOSNÉ KOMÍNY, OCELOVÉ TUBUSY A TŘÍSLOŽKOVÉ KOMÍNY NA OCELOVÝCH TUBUSECH - PRO PRŮMYSLOVÉ A TOVÁRNÍ KOMÍNY A VĚTŠÍ KOTELNY

Autopal Rychvald

Tyto komíny se provádí tam kde úplně chybí komínový průduch nebo je tak poškoze,n že jeho oprava neleze provést nebo je nerentabilní a tam kde běžný třísložkový komín nelze provés,t protože není k čemu kotvit nebo z výpočtu tahu nebo rozptylové studie vychází výška komínu mnohem vyžší než je možnost kotvení. Například u nových průmyslových nebo obchodních hal a budov, nebo u starších hal a objektů které se oddělují od stávajícího zdroje tepla, u kogeneračnich a trygeneračních jednotek atd.


Nejčastěji používaný způsob je ocelový tubus kruhového průměru, který je vyvložkován nerezovou vložkou s izolací, vzduchovým průduchem a všemi potřebnými komponenty. Tímto vzniká samonosný komín. Ale tento komín lze zároveň použít jako podpěrnou konstrukci pro další až 3. třísložkové komíny, které se kotví ze 3 stran. Z čtvrté strany se umisťuje výlezový žebřík pro revize, kontrolu a čištění komínů. Tímto způsobem se docílí vedení 1 - 4 samostatných komínů za pomocí jednoho ocelového tubusu.
Montáž probíhá následujícím způsobem: ocelový tubus včetně všech třísložkových komínů, vložky a žebříku se vyrobí na dílně do finální úpravy po cca 10m dílech. Na místě provedení se nachystá pouze železobetonová patka s kotevnímy šrouby. V den montáže se komín dopraví na tahači a za pomocí jeřábů a vysokozdvižné plošiny se na příruby postupně zesazují již kompletnně zhotovené desetimetrové díly. Proto celková montáž trvá 1 - 3 dny. Tímto se také velice ušetří na režiji a zdlouhavé montáži. Proto si můžeme i u tohoto typu komínu držet moto vysoká kvalita 1. třídy za velicé příznívé ceny.

Kromě tohoto způsobu jsou i další např. příhradová konstrukce, atd.

Na každý tento komín je před započetím vyhotoven statický návrh a výpočet a po dokončení je vždy doložen certifikát a revizní zpráva.

Pro stavbu těchto třísložkových komínů máme samostatnou montážní skupinu naších zaměstnanců s dlouholetou praxí, a vybavením na vysoké úrovni. Tito montážníci provádí již řadu let neustále stavbu samonosných komínů, ocelových tubusů s třísložkovými komíny a velkých průmyslových komínů. Povinně absolvují všechna dostupná školení a kurzy. Navíc pro ně pravidelně zajišťujeme školení dělané na míru, kde se neustále zdokonalují a udržují sikvalifikaci v této problematice. Protože jiné práce a jiné typy komínů dělají pouze vyjimečně, dá se říct, že jsou v tomto oboru špičkoví odborníci. Samozřejmě kvalitu a jakost neustále pečlivě kontroluje vedení divize - mistři, technici a vedoucí divize. Pro precizní kvalitu a 100% výsledek a spokojenost děláme maximum. Vzhledem ke zkušenostem, do detailu propracované technologii a specializovanému vybavení provádíme vložkování v co nejkratší době a tak aby došlo k co nejmenšímu narušení provozu.

Z těchto důvodů vám můžeme zaručit rychlou, kvalitní a bezproblémovou montáž, a vaší plnou spokojenost. Proto také záruka 5-8 let.

O TŘÍSLOŽKOVÝCH KOMÍNECH, KTERÉ SE KOTVÍ NA NOSNÉ TUBUSY

IMAGE 00298

Jedná se o nerezovou vnitřní vložku izolovanou speciální izolační vatou a opláštění ze zrcadlové nerezi nebo AL plechu v různých barevných provedeních dle požadavků investora. Do tohoto komínu jsou vsazeny různé komponenty, muzikusy, T-kusy, dvířka a nahlížecí otvory atd. Pro dopojení na kotel jsou vyráběny různé typy většinou atypických kouřovodů pro dosažení ideální vedení kouřovodu. Druh, jakost, tloušťka nerezi a těsnění se odvíjí podle typu paliva a spotřebiče. Dle potřeby a požadavku se kouřovody doplňují o výbušné a nasávací klapky, tlumiče hluku, měřící otvory, kontrolní dvířka, a.t.d. Protože jsme zároveň výrobci těchto materiálů, ručíme si za kompletní perfektní výsledek a kompatibilitu.
Všechen tento materiál má všechny potřebné atesty a skoušky a je schválen a certifikován pro celou EU. Kompletní vysledek odpovídá požadavkům všech platných předpisů, zejména ČSN 734201/2008.

Výhodou těchto komínu oproti klasickému zděnému komínu:

Rychlá montáž za 1 den
Okamžitá použitelnost
Nízká cena cca 1/3 ceny zděného komínu nebo komínu ze stavebnic Schiedel atd.
Protože tyto práce provádíme v obrovském množství již řadu let, máme maximální rabaty na materiál, který nakupujeme po celé evropě, abychom dosáhli co nejvýhodnějších cen. Zpracování tohoto materiálu a výrobu jednotlivých komponentů provádíme ve vlastních certifikovaných dílnách. Z těchto důvodů máme bezkonkurenčně nízké ceny za dílo v maximální kvalitě v 1. stupni jakosti.

Z toho také vyplívá nejdelší záruka kterou standardně posytujeme na dodávku a montáž třísložkových komínů a to 5-8 let.

Třísložkové komíny pro plynové spotřebiče:

komín Litomyšl

Komíny pro tyto spotřebiče dle ČSN 734201/2008 mají vnitřní vložku z nerez plechu tř. 17241
tl. 0,5 - 1,2 mm, izolaci izolační vatou tl. 5 cm a obal proveden zvysoce leštěného (tzv. zrcadlového) nerezového plechu nebo AL plechu v různém barevném provedení dle požadavků investora - standartně kaštanově hnědého. Dopojení kouřovodu se provádí z AL plechu (možno v různých barevných úpravách), nebo z vysoce leštěného nerezového plechu.
Vzhledem ke zkušenostem, technologi a dobrémú specializovanému vybavení tyto práce v 99% probíhají bez jakýchkoliv problému a narušení komfortu uživatele.

Spotřebiče s tlakovými hořáky, kondenzační kotle nebo zářič:

navsi pila 001

Komíny a kouřovody pro tyto spotřebiče s tlakovými hořáky se doplňují o vysokoteplotní těsnění, komínová dvířka a kontrolní otvory a celá kouřová cesta je tlakově těsná. Odvod kondenzátů je doplněn o sifon, mezi komínovou vložkou a pláštěm je vytvořen odvětraný vzduchový průduch atd. Vše dle ČSN 734201/2008.

 

Třísložkové komíny pro spotřebiče na tuhá a kapalná paliva pro, kotle na dřevoplyn, biomasu atd.:

Komíny pro tyto spotřebiče dle ČSN 734201/2008 mají vnitřní vložku ze žáruvzdorného nerezového plechu tl. 0,8 - 1,5 mm. Izolace je provedena z 2 vrstev, 1 vrstva je žáruvzdorná kamenná rohož Sybral, druhá vrstva je ze speciální izolační rohože odolávající vysokým teplotám a požadavkům ČSN a poslední 3 vrstva - obal je proveden zvysoce leštěného (tzv. zrcadlového) nerezového plechu nebo AL plechu v různém barevném provedení dle požadavků investora - standartně kaštanově hnědého. Dopojení kouřovodu se provádí z nerezového plechu stejné jakosti jako komínové vložky. V případě, že se jedná o spotřebiče s tlakovýmí hořáky, jsou tyto vložky doplněny o speciální vysokoteplotní těsnění, tlaková dvířka, komín o vzduchový průduch atd.

Před každým vložkováním či frézováním komínů Vás navštíví náš technik, který bezlatně a nezávazně prohlédne na místě Váš komín, navrhne nejvhodnější řešení, popřípadě několik variant a vyhotoví přesné cenové nabídky.
To vše bezplatně a nezávazně!

Samonosný komín od Stavby COMPLET s.r.o.

ostrava zoo 002 P1010002 P1010002d P1010006 P1010007 Snímek 002