Průmyslové třísložkové komíny

TŘÍSLOŽKOVÉ KOMÍNY, PRŮMYSLOVÉ A TOVÁRNÍ KOMÍNY A VĚTŠÍ KOTELNY

214 387 2015 02 13 13 48 27

Tyto komíny se provádí tam kde úplně chybí komínový průduch nebo je tak poškozen, že jeho opravu neleze provést nebo je nerentabilní. Například u nových průmyslových nebo obchodních hal a budov, nebo u starších hal a objektů, které se oddělují od stávajícího zdroje tepla atd. Jedná se o certifikovaný komínový systém, který je plnohodnotným komínem s minimálně stejnými vlastnostmi a parametry jako běžné zděné komíny. Jedná se o nerezovou vnitřní vložku izolovanou speciální izolační vatou a opláštění ze zrcadlové nerezi nebo AL plechu v různých barevných provedeních dle požadavků investora. Do tohoto komínu jsou vsazeny různé komponenty, muzikusy, T-kusy, dvířka a nahlížecí otvory atd. Pokud tento komín procházi stropy je součástí zřízení a zapravení otvorů. Pokud jde o hořlavé stropy jsou použity speciální žáruvzdorné odvětrané prostupové chráničky. Prostupy střechou se utěsnují speciálnímy manžetami dle typů krytiny. Pro dopojení na kotel jsou vyráběny různé typy většinou atypických kouřovodů pro dosažení ideální vedení kouřovodu. Druh, jakost, tloušťka nerezi a těsnění se odvíjí podle typu paliva a spotřebiče. Dle potřeby a požadavku se kouřovody doplňují o výbušné a nasávací klapky, tlumiče hluku, měřící otvory, kontrolní dvířka, a.t.d.. Protože jsme zároveň výrobci těchto materiálů, ručíme si za kompletní perfektní výsledek a kompatibilitu.
Všechen tento materiál má všechny potřebné atesty a skoušky a je schválen a certifikován pro celou EU. Kompletní vysledek odpovídá požadavkům všech platných předpisů, zejména ČSN 734201/2008.

 

20141211 094857Celý komín je lehká konstrukce o velmi malé váze. Tyto komíny se kotví po 3 m na ocelové nebo nerezové konzole přichycené hmoždinkami do stěn, příček nebo jen krokví.
Výhodou těchto komínů oproti klasickému zděnému komínu je rychlá montáž -1 den

Minimální narušení a omezení prostorů uživatele
Okamžitá použitelnost
Možnost vést komín kteroukoli částí budovy vnitřkem i venkem
Možnost vést komín např. jen z posledního podlaží, nemusí vést od základů
Nepotřebuje žádný základ
Nízká cena cca 1/3 ceny zděného komínu nebo komínu ze stavebnic Schiedel atd.
Pro vložkování těchto komínů máme 2. samostatné specializované montážní skupiny našich zaměstnanců s dlouholetou praxí, a vybavením na vysoké úrovni. Tito montážníci provádí stavbu třísložkových průmyslových, továrních komínů a komínů pro větší kotelny již řadu let. Povinně absolvují všechna dostupná školení a kurzy, kde se neustále zdokonalují a udržují si kvalifikaci v této problematice. Protože jiné práce a jiné typy komínů dělají pouze vyjimečně, dá se říct, že jsou v tomto oboru špičkoví odborníci. Samozřejmě kvalitu a jakost neustále pečlivě kontroluje vedení divize - mistři, technici a vedoucí divize. Pro precizní kvalitu a 100% výsledek a spokojenost děláme maximusm. Vzhledem ke zkušenostem, do detailu propracované technologii a specializovanému vybavení provádíme vložkování v co nejkratší době a tak aby došlo k co nejmenšímu narušení provozu.

Protože tyto práce provádíme v obrovském množství již řadu let, máme maximální rabaty na materiál, který nakupujeme po celé evropě, abychom dosáhli co nejvýhodnějších cen. Zpracování tohoto materiálu a výrobu jednotlivých komponentů provádíme ve vlastních certifikovaných dílnách. Z těchto důvodů máme bezkonkurenčně nízké ceny za dílo v maximální kvalitě v 1. stupni jakosti.

Z toho také vyplívá nejdelší záruka kterou standartně posytujem na dodávku a montáž třísložkových komínu a to 5-8 let.

Třísložkové průmyslové komíny pro plynové spotřebiče:

IMAG0026

Průmyslové komíny pro tyto spotřebiče dle ČSN 734201/2008 mají vnitřní vložku z nerez plechu tř. 17241
tl. 0,5 - 1,2 mm, izolaci izolační vatou tl. 5 cm a obal proveden zvysoce leštěného (tzv. zrcadlového) nerezového plechu nebo AL plechu v různém barevném provedení dle požadavků investora - standartně kaštanově hnědého. Dopojení kouřovodu se provádí z AL plechu (možno v různých barevných úpravách), nebo z vysoce leštěného nerezového plechu.
Vzhledem ke zkušenostem, technologi a dobrémú specializovanému vybavení tyto práce v 99% probíhají bez jakýchkoliv problému a narušení komfortu uživatele.

Spotřebiče s tlakovými hořáky, kondenzační kotle nebo zářiče:

karvina arcelor mital 001

Komíny a kouřovody pro tyto spotřebiče s tlakovými hořáky se doplňují o vysokoteplotní těsnění, komínová dvířka a kontrolní otvory a celá kouřová cesta je tlakově těsná. Odvod kondenzátů je doplněn o sifon, mezi komínovou vložkou a pláštěm je vytvořen odvětraný vzduchový průduch atd. Vše dle ČSN 734201/2008.

Třísložkové komíny pro spotřebiče na tuhá a kapalná paliva pro, kotle na dřevoplyn, biomasu atd.:

Komíny pro tyto spotřebiče dle ČSN 734201/2008 mají vnitřní vložku ze žáruvzdorného nerezového plechu tl. 0,8 - 1,5 mm. Izolace je provedena z 2 vrstev, 1 vrstva je žáruvzdorná kamenná rohož Sybral, druhá vrstva je ze speciální izolační rohože odolávající vysokým teplotám a požadavkům ČSN a poslední 3 vrstva - obal je proveden zvysoce leštěného (tzv. zrcadlového) nerezového plechu nebo AL plechu v různém barevném provedení dle požadavků investora - standartně kaštanově hnědého. Dopojení kouřovodu se provádí z nerezového plechu stejné jakosti jako komínové vložky. V případě, že se jedná o spotřebiče s tlakovýmí hořáky, jsou tyto vložky doplněny o speciální vysokoteplotní těsnění, tlaková dvířka, komín o vzduchový průduch atd.

Třísložkové průmyslové komíny od Stavby COMPLET s.r.o.

karvina arcelor mital 006 karvina arcelor mital 010 karvina arcelor mital kolaz 001 Mošnov P1010005 P1010035 PICT0737  DSC2824