Třísložkové fasádní komíny

TŘÍSLOŽKOVÉ KOMÍNY V RODINNÝCH DOMECH BYTECH, CHATÁCH A MALÝCH KOTELNÁCH


2015 04 23 16 33 11Tyto komíny se používají tam, kde úplně chybí volný komínový průduch nebo je tak poškozen, že jeho opravu neleze provést nebo je nerentabilní. Například toužíte po krbu a jste v bytě bez komínu nebo v rod. Domě a všechny komíny jsou již obsazeny kotly ustředního topení a jinými spotřebiči . Jedná se o komínový systém který je certifikovaný plnohodnotný komín s minimálně stejnými vlastnostmi a parametry jako běžné zděné komíny. Jedná se o nerezovou vnitřní vložku izolovanou speciální izolační vatou a 3 vrstvu tvoří opláštění ze zrcadlové nerezi nebo AL plechu v různých barevných provedeních dle požadavků investora. Do tohoto komínu jsou vsazeny různé komponenty, mezikusy, T-kusy, dvířka a nahlížecí otvory atd. Pokud tento komín procházi stropy, je součástí zřízení a zapravení otvorů, pokud jde o hořlavé stropy, jsou použity speciální žáruvzdorné, odvětrané, prostupové chráničky. Prostupy střechou se utěsnují speciálnímy manžetami dle typů krytiny. Pro dopojení na kotel jsou různé typy kouřovodů pevných, ohebných i atypických pro dosažení ideálního vedení kouřovodu. Druh, jakost a tloušťka nerezi a těsnění se odvíjí podle typu paliva a spotřebiče. Protože jsme zároveň výrobci těchto materiálu, ručíme za kompletní perfektní výsledek a kompatibilitu. Všechen tento materiál má všechny potřebné atesty a skoušky a je schválen a certifikován pro celou EU. Kompletní vysledek odpovídá požadavkům všech platných předpisů, zejména ČSN 734201/2010.

bd brno 002

Celý komín je lehká konstrukce o váze kompletního 10 metrového komínu cca 50-100 kg . Tyto komíny se kotví po 3 m na ocelové nebo nerezové konzole přichycené hmoždinkami do stěn, příček nebo jen krokví .
Výhodou těchto komínu oproti klasickému zděnému komínu - rychlá montáž ½ - 1 den

Minimální narušení a omezení prostorů uživatele
Okamžitá použitelnost
Možnost vést komín kteroukoli částí budovy vnitřkem i venkem
Možnost vést komín např. jen z podkroví nemusí vést od základů
Nepotřebuje žádný základ
Nízká cena cca 1/3 ceny zděného komínu nebo komínu ze stavebnic schiedel atd.

Pro vložkování těchto komínů máme 2. samostatné specializované montážní skupiny našich zaměstnanců s dlouholetou praxí, a vybavením na vysoké úrovni. Tito montážníci provádí stavbu třísložkových komínů v rodinných domech , bytech, chatách a malých kotelnách již řadu let . Povinně absolvují všechna dostupná školení a kurzy, kde se neustále zdokonalují a udržují si kvalifikaci v této problematice. Protože jiné práce a jiné typy komínů dělají pouze vyjimečně, dá se říct, že jsou v tomto oboru špičkoví odborníci. Samozřejmě kvalitu a jakost neustále pečlivě kontroluje vedení divize - mistři, technici a vedoucí divize. Pro precizní kvalitu a 100% výsledek a spokojenost děláme vše.

bd brno 006

Protože tyto práce provádíme v obrovském množství již řadu let, máme maximální rabaty na materiál, který nakupujeme po celé evropě, abychom dosáhli co nejvýhodnějších cen. Zpracování tohoto materiálu a výrobu jednotlivých komponentů provádíme ve vlastních certifikovaných dílnách. Z těchto důvodů máme bezkonkurenčně nízké ceny za dílo v maximální kvalitě v 1. stupni jakosti.
Protože tyto práce provádíme v obrovském množství již řadu let, máme maximální rabaty na materiál, který nakupujeme po celé evropě, abychom dosáhli co nejvýhodnějších cen. Zpracování tohoto materiálu a výrobu jednotlivých komponentů provádíme ve vlastních certifikovaných dílnách. Z těchto důvodů máme bezkonkurenčně nízké ceny za dílo v maximální kvalitě v 1. stupni jakosti.

Z toho také vyplývá nejdelší záruka kterou standardně posytujeme na dodávku a montáž třísložkových komínu a to 5-8 let.

Třísložkové komíny pro plynové spotřebiče:

Komíny pro tyto spotřebiče dle ČSN 734201/2008 mají vnitřní vložku z nerezového plechu tř. 17241 tl. 0,5 - 0,6 mm, izolaci izolační vatou tl. 5 cm a obal z vysoce leštěného nerezového (zrcadlového) plechu nebo AL plechu v různém barevném provedení dle požadavků investora - standardně kaštanově hnědý. Dopojení kouřovodu se provádí z AL plechu (možno v různých barevných úpravách ), z vysoce leštěného nerezového plechu nebo nerezové flexibilní kouřovody. Vzhledem ke zkušenostem, technologii a specializovanému vybavení probíhají tyto práce v 99% bez jakýchkoliv problémů a narušení komfortu uživatele . Doba kompletní realizace je ½ - 1 den.

Plynové spotřebiče s tlakovými hořáky, turbo, kondenzační kotle nebo zářiče:

ostrava firma 004

Odkouření pro tyto spotřebiče provádíme z plastových nebo nerezových systémů .
Odtah spalin je

samostatný pouze pro odtah spalin nebo
koaxiálních nebo samostatně vedené pro uzavřený přívod vzduchu a odtah spalin.
Pro jeden spotřebič nebo kaskády pro více spotřebičů. Pro přívod vzduchu a odtah spalin od těchto spotřebičů je celá škála řešení a možnosti provedení. Všechny jsou ale opět stejně jak u bodu výše bezproblémové a většinou velmi rychle vyřešeny v době 2 - 4 hodin včetně potřebných bouracích
a zednických prací a úklidu.
Viz. Odkouření pro turbo, zářiče a kondenzační kotle

Vložkování komínů pro spotřebiče na tuhá a kapalná paliva pro krby, kotle na dřevoplyn , biomasu atd.:

ostrava firma 005

Komíny pro tyto spotřebiče dle ČSN 734201/2008 mají vnitřní vložku z žáruvzdorného nerez plechu tl. 0,8 - 1mm. Izolaci je provedena ze 2 vrstev, 1 vrstva je žáruvzdorná kamenná rohož Sybral, druhá vrstva je ze speciální rohož odolávající vysokým teplotám a požadavkům ČSN , poslední 3 vrstva obal je opět vyroben z vysoce leštěného (zrcadlového) nerezového plechu nebo AL plechu v různém barevném provedení dle požadavků investora - standardně kaštanově hnědý. Dopojení kouřovodu se provádí z nerezového plechu stejné jakosti jako komínové vložky. V případě, že se jedná o spotřebiče s tlakovými hořáky jsou tyto vložky doplněny o speciální vysokoteplotní těsnění, tlaková dvířka, komín, vzduchový průduch atd. Vzhledem ke zkušenostem, technologi a specializovanému vybavení i tuto dodávku komínu provádíme v co nejkratší době a tak aby došlo k co nejmenšímu narušení komfortu uživatele. Doba kompletní realizace ½-1 den.

Před každým vložkováním či frézováním komínů Vás navštíví náš technik, který bezlatně a nezávazně prohlédne na místě Váš komín, navrhne nejvhodnější řešení, popřípadě několik variant a vyhotoví přesné cenové nabídky.
To vše bezplatně a nezávazně!

Nerezový třísložkový komín od Stavby COMPLET s.r.o.

ostrava vsb 002 ostrava vsb 003